Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

WINGS Conference 2009

Research and innovations

Summary

ThemeResearch and innovations. Invited speaker was Linda Thöny-Meyer from 'Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research' (EMPA). During the meeting several ideas for collaborations was discussed. All participants (11) presented their research.

Sammanfattning

Genom att skapa starka nätverk kan den kvinnliga forskarkompetensen vid Naturvetenskapliga fakulteten, trots den låga andelen kvinnliga forskare, tas tillvara. Nätverket WINGS anordnade därför för andra året i rad ett nätverksmöte för kvinnliga forskare där vi presenterade och diskuterade vår forskning. Inbjudan gick ut till ca 120 personer anställda vid N-fakultet, LU eller inom den naturvetenskapliga branschen. 11 personer deltog, ett flertal personer fick förhinder i sista stund. Inbjuden gäst var Linda Thöny-Meyer från 'Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research' (Empa). Under mötets gång kom flera idéer till nya samarbeten upp!

Mötets organisatörer var: Sindra Peterson Årsköld och Charlotte Sparrenbom

Arbetsgrupp: Sindra Peterson Årsköld, Charlotte Sparrenbom, Anna Broström, Helena Filipsson, Daniel Conley, Pia Romare

Bakgrund WINGS

WINGS har sitt ursprung bland de kvinnliga forskarna på geocentrum, som organiserat konstruktiva lunchmöten i flera år. 2008 organiserades det första WINGS-retreatet, Forskning Pågår, som var öppet för hela fakulteten. 28 forskare på olika nivåer i karriären deltog i mötet, och alla fann det mycket givande.

Målsättning med mötet

Ett vetenskapligt möte för inspiration och nätverkande utanför redan etablerade ramar. Mötet riktar sig främst till disputerade kvinnliga forskare inom naturvetenskapliga fakulteten vid LU. Syftet med WINGS är att ge kvinnor en bredare bas och ett nätverk till gagn för utveckling av nya forskningsidéer, pågående forskningsprojekt, forskningsfinansiering och karriär.

Speciellt inbjuden talare var Linda Thöny-Meyer. Linda är mikrobiolog och forskar inom biopolymerer och biokatalys vid 'Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research' (Empa) där hon är chef för laboratoriet för biomaterial. Hon har efter sin examen 1988 från ETH i Zürich, arbetat som gästforskare i Canberra, Australien (kvävefixering och respiration), vid Stanford University School of Medicine (cell till cell signalsystem hos myxobakterier) samt medlem i N-fakultetens Scientific Advisory Board, LU.

Presentationer

Inspirationsfördrag: Linda Thöny-Meyer delgav oss reflektioner och tankar om sin forskningskarriär. Utifrån sina egna erfarenheter summerade hon dessa råd till yngre forskare:

  • Believe in your abilities. Tro på dig själv och din förmåga.
  • Determine your goals. Sätt upp mål.
  • Ask for support. Begär support!
  • Stop serving – start demanding. Sluta ”hjälpa till” – våga kräva!
  • Network upwards. Nätverka uppåt (även med personer du inte gillar).
  • Remain authentic. Förbli äkta.

Deltagarna presenterade sina arbets/forskningsområden och vi fick lära oss mycket nytt, bl. a. från områdena geologi, fysik, biokemi, naturgeografi och limnologi.

Anna Broström berättade om hur vi kan rekonstruera hur landskapet tidigare sett ut genom att analysera pollensammnsättningen i olika lager av sjösediment. Carin Nilsson berättade om stormvindar och deras effekter på skogen. Skogsskadorna har ökat under senare år men det finns ingen generell trend som tyder på att det blåser mer. Däremot har beskogningen ökat berättar Carin. Helena Eriksson gav oss en sammanfattning av sin avhandling. Den handlade om fjärranalytiska metoder för bestämning av olika skogsbestånds bladtäthet och fotosyntetiska aktivitet. Anna, Carin och Helena fann att de hade gemensamma forskningsintressen och diskuterade fortsatt samarbete!

Cecilia Hägerhäll presenterade sin forskning om respiration och Sindra Peterson Årsköld berätta om bioenergetik och fotosyntes – protonpumpande proteiner. Charlotte Sparrenbom efterlyste mer samarbete mellan forskarvärlden och näringslivet och visade också på att det går att arbeta med båda delar! Charlotte arbetar bl.a. med att kartlägga transport av pesticider. Långvarig exponering av pesticider kan leda till sjukdomar som Parkinson. Här såg Charlotte och Cecilia ett gemensamt intresseområde!

Stacey Sörensen berättade om den elektroniska vågfunktionen i molekyler och Daniel Conley redogjorde för läget för Östersjön. Han berättade också om sina egna erfarenheter av att befinna sig i minoritet. Pia Romare, före detta forskare i limologi, gav sin bild av hur det är att byta karriär och hur man kan ta med sig forskarerfarenheter in i journalistyrket.

Johanna Stadmark redogjorde för sin avhandling “Produktion av växthusgaser i anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet” och för sina framtidsplaner. Johannas arbete visade sig vara av intresse för Anna Broström och nya samarbeten diskuterades!

Diskussioner

Under mötets gång diskuterade vi, förutom forskningssamarbete, även tips för hur, var och när man ansöker om forskningsmedel, samt karriärvägar.

Vi kom fram till att WINGS skulle lämna in ett gemensamt förslag. Sindra lovade snickra på ett förslag där vi ansöker om medel. Sindra skrev ett par förslag till LU (via fakulteten), som respons till "Inbjudan till stöd för projekt för equal opportunities". Utlysning & mina förslag bifogas. Stacey lade också fram ett par förslag.

Sindra la även upp en WINGS-grupp inom LinkedIn.com, vilket ger oss både ett forum och ett bra sätt att komma åt varandras vidare nätverk.

Fortsättning

Vi har redan blivit lovade medel till nästa år och datum spikades. Vi beslöt att tidigarelägga mötet för att inte krocka med ansökningsskrivandet. Lunchträffarna fortsätter som tidigare och på förslag finns:

28 April - Pia Söderlund, disputerad konsult från Thyréns
September - Liisa Husu, Helsingfors Universitet: Survival Strategies.
November - Helena Filipssons förslag

Anna Broström har varit koordinator för WINGS 2006-2008. Till ny koordinator utsågs i efterhand Helena Filipsson, Geologi.

I tryggt samarbete med arbetsgruppen:

Pia Romare, Johanna Stadmark, Carin Nilsson, Dan Conley, harlotte Sparrenbom, Sindra Åkesson and Anna Broström

Vi ses igen vid Hovs Hallar 2-3 mars 2010.
hälsar Pia Romare

Kontakter 2009:
Helena [dot] Filipsson [at] geol [dot] lu [dot] se
Dan [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se 

Page Manager:

WINGS (Women IN Great Sciences)
Science Faculty, Medical Faculty & LTH, Lund University

wings [at] wings [dot] lu [dot] se