The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Konferens för doktorandhandledare

finish on time

Från negativ stress till positiv stress

 

WINGS och Finish on Time bjuder in till en heldagskonferens för doktorandhandledare med syfte att tillhandahålla och diskutera stresshanteringsverktyg, akademiska produktivitetsverktyg och relationen mellan handledare och doktorand. Konferensen vänder sig till handledare, både nya och erfarna, och verktygen diskuteras utifrån handledarsituationen.

 

Datum: fredag 16 november 2018

Tid: 09.00-16.00, inklusive lunch

Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, 223 62 Lund

 

Konferensen kommer att hållas på svenska.

Max antal deltagare: 10

 

Teman och upplägg: Vad är stress och hur kan man upptäcka tidiga signaler på negativ stress hos sig själv och hos sina doktorander? Varför uppkommer stress i den akademiska miljön? I handledarsituationen? I doktorandsituationen? Vi tillhandahåller även verktyg som hjälper både handledare och doktorander att skifta från negativ stress till positiv stress. Deltagarna får även tillgång till akademiska produktivitetsverktyg som många doktorander har använt för att bli klara med sina avhandlingar i tid. Här ligger fokus på hur handledaren kan stödja sina doktorander i arbetsprocessen, eller med själva ”hur:et”. Vi diskuterar även relationen mellan handledare och doktorand utifrån vilken typ av stöd som doktoranderna ofta önskar; hur man kan hantera förväntningar och förbättra kommunikationen sinsemellan, samt frågor som rör makt.

 

Konferensen kommer att ledas av Åsa Burman och Johanna Clausen Ekefjärd från Finish on Time.

 

Anmälan: Anmäl intresse här, senast 31 oktober. Först till kvarn gäller. WINGS förbehåller sig dock rätten att göra ett urval för att få en balans av deltagare från Medicinska, Naturvetenskapliga och Tekniska fakulteten. Strax efter sista anmälningsdag kommer alla intresserade att få besked om de kommit med.

 

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Då vi kan förutse ett stort intresse kommer dock anmälda personer som inte dyker upp att få betala en avgift.

 

Välkommen med din anmälan!