Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Konferens för doktorandhandledare

finish on time

Från negativ stress till positiv stress

 

WINGS och Finish on Time bjuder in till en heldagskonferens för doktorandhandledare med syfte att tillhandahålla och diskutera stresshanteringsverktyg, akademiska produktivitetsverktyg och relationen mellan handledare och doktorand. Konferensen vänder sig till handledare, både nya och erfarna, och verktygen diskuteras utifrån handledarsituationen.

 

Datum: fredag 16 november 2018

Tid: 09.00-16.00, inklusive lunch

Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, 223 62 Lund

 

Konferensen kommer att hållas på svenska.

Max antal deltagare: 10

 

Teman och upplägg: Vad är stress och hur kan man upptäcka tidiga signaler på negativ stress hos sig själv och hos sina doktorander? Varför uppkommer stress i den akademiska miljön? I handledarsituationen? I doktorandsituationen? Vi tillhandahåller även verktyg som hjälper både handledare och doktorander att skifta från negativ stress till positiv stress. Deltagarna får även tillgång till akademiska produktivitetsverktyg som många doktorander har använt för att bli klara med sina avhandlingar i tid. Här ligger fokus på hur handledaren kan stödja sina doktorander i arbetsprocessen, eller med själva ”hur:et”. Vi diskuterar även relationen mellan handledare och doktorand utifrån vilken typ av stöd som doktoranderna ofta önskar; hur man kan hantera förväntningar och förbättra kommunikationen sinsemellan, samt frågor som rör makt.

 

Konferensen kommer att ledas av Åsa Burman och Johanna Clausen Ekefjärd från Finish on Time.

 

Anmälan: Anmäl intresse här, senast 31 oktober. Först till kvarn gäller. WINGS förbehåller sig dock rätten att göra ett urval för att få en balans av deltagare från Medicinska, Naturvetenskapliga och Tekniska fakulteten. Strax efter sista anmälningsdag kommer alla intresserade att få besked om de kommit med.

 

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Då vi kan förutse ett stort intresse kommer dock anmälda personer som inte dyker upp att få betala en avgift.

 

Välkommen med din anmälan!

Latest news

30 September 2019

From negative to positive stress & from efficiency to effectiveness for doctoral student supervisors

From negative to positive stress & from efficiency to effectiveness for doctoral student supervisors
22 July 2019

How to write successful ERC applications

How to write successful ERC applications
22 July 2019

WINGS in the newspaper - Research shows that a gender equal university does not develop by itself

WINGS in the newspaper - Research shows that a gender equal university does not develop by itself
12 April 2019

WORKSHOP FOR DOCTORAL STUDENTS ON ACADEMIC PRODUCTIVITY AND STRESS MANAGEMENT

WORKSHOP FOR DOCTORAL STUDENTS ON ACADEMIC PRODUCTIVITY AND STRESS MANAGEMENT
12 March 2019

WINGS steering committee and the Horizon 2020-funded project Baltic Gender invite you all to a seminar the 10th of April

WINGS steering committee and the Horizon 2020-funded project Baltic Gender invite you all to a seminar the 10th of April